Monthly Archives: Tháng Tám 2022

Học viện Cảnh sát nhân dân được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Ngày 12/5/2022, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 657/QLCL-QLT về việc đồng ý cho Học viện CSND tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.