Monthly Archives: Tháng Mười Một 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, đợt 2 năm 2023 do Đại học Thái Nguyên mở tại Học viện

Học viện CSND thông báo Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, đợt 2 năm 2023 theo phương thức đào tạo truyền thống, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (chủ yếu là trực tuyến) của Đại học Thái Nguyên mở tại Học viện như […]