Monthly Archives: Tháng Sáu 2024

Thông báo Phối hợp tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh năm 2024 theo phương thức đào tạo truyền thống (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến) của Đại học Thái Nguyên mở tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Căn cứ Kế hoạch số 381/KH-BCA ngày 03/9/2020 của Bộ Công an […]