Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, đợt 2 năm 2023 do Đại học Thái Nguyên mở tại Học viện

Học viện CSND thông báo Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, đợt 2 năm 2023 theo phương thức đào tạo truyền thống, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (chủ yếu là trực tuyến) của Đại học Thái Nguyên mở tại Học viện như […]

Lịch cấp phát chứng chỉ VSTEP của kỳ thi ngày 18/4/2023

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo đến các thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Cảnh sát nhân dân ngày 18/4/2023 đạt kết […]