Author Archives: admin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÔN NGỮ ANH, ĐỢT 2 NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TRUYỀN THỐNG (KẾT HỢP GIỮA TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN) DO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN MỞ TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Mẫu hồ sơ mục 1, mục 2 thí sinh tải tại đây:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ VSTEPS CỦA KỲ THI NGÀY 18/4/2023

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo đến các thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Cảnh sát nhân dân ngày 18/4/2023 đạt kết […]

THÔNG BÁO về lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – kỳ thi tháng 4/2023 như sau: 1. Lịch thi: 18/4/2023 2. Hình thức thi: trên máy 3. […]