đăng ký học và thi

Hãy tải mẫu file đăng ký, sau đó điền đầy đủ thông tin dưới đây và đính kèm minh chứng đã nộp lệ phí và biểu mẫu đăng ký.

  Họ và tên (Viết hoa có dấu):

  Giới tính:

  Ngày sinh:

  Nơi sinh:

  CMTND/CCCD số:

  Cấp ngày:

  Đơn vị học tập, công tác:

  Email:

  Số điện thoại:

  Công nghệ thông tin cơ bảnCông nghệ thông tin nâng caoTiếng anh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcTiếng anh khung tham chiếu Châu ÂuTiếng Anh chuẩn quốc tế (TOEIC, IELTS, TOEFL)Tiếng Pháp, Nga, Trung Quốc, Thái, Lào, Mông

  Upload file đăng ký (pdf):

  Upload minh chứng đã nộp lệ phí (png,jpg,pdf):