Chức năng nhiệm vụ

Theo Quyết định số 9788/QĐ-BCA ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập có thu của Bộ Công an, đồng thời cũng là một đơn vị trực thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân có các chức năng nhiệm vụ chính sau đây.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình đào tạo chính khóa cho học viên của Học viện. Tổ chức hoạt động dịch vụ và tư vấn liên quan đến ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng khác liên quan đến ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng trong và ngoài lực lượng công an theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ, tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định gồm 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 01 kế toán trưởng và các cán bộ. Giảng viên tham gia giảng dạy ở Trung tâm là các giảng viên có trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ về ngoại ngữ, về CNTT, có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác giảng dạy. Hiện nay đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện tham gia giảng dạy bao gồm

Giảng viên Ngoại ngữ

Có 02 tiến sỹ, 17 thạc sỹ, 1 cử nhân tốt nghiệp ở các trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân…

Giảng viên CNTT

Có 2 tiến sỹ, 6 thạc sỹ, 2 cử nhân tốt nghiệp ở các trường Đại học Bách khoa HN, Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm HN, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Bưu chính viễn thông.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy

Hiện nay Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức giảng dạy, học tập, thi tin học, ngoại ngữ tại 02 cơ sở:

– Cơ sở 1 với 03 phòng máy tính với 140 máy tính và 04 máy chủ có cấu hình đủ mạnh được nối mạng.

– Cơ sở 2 với 02 phòng máy tính với 110 máy tính và 01 máy chủ có cấu hình đủ mạnh được nối mạng.

Cả 2 cơ sở phòng học đều được trang bị máy chiếu có hệ thống Camera giám sát theo đúng tiêu chuẩn quy định trong Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT; Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ GD&ĐT; Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT NGÀY 08/9/2021 của Bộ GD&ĐT. Phòng thi đảm bảo đủ ánh sáng, bàn, ghế, bảng, màn chiếu; có đồng hồ dùng chung cho tất cả thí sinh theo dõi được thời gian làm bài;… Khu vực thi nằm trong khuôn viên của Học viện nên đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, an toàn và phòng chống cháy nổ. Trung tâm cũng đã hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học và cài đặt phần mềm giúp cho việc thi CNTT, ngoại ngữ trên máy tính đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC VÀ THI TẠI TRUNG TÂM?

Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và trò chuyện với các tư vấn viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn với những giải pháp phù hợp nhất